Ryttarens och hästens ABC

Lite historia:

Efter kursen med Sally Swift, vilken jag var med om att arrangera i Linköping våren 1989, funderade jag på betydelsen av balans och symmetri för häst och ryttare. Jag försökte få ihop det jag tidigare lärt mig i den s.k. utbildningsskalan för hästens grundutbildning. Dessutom funderade jag på rehabilitering av skador på människan och hästen, med tanke på min medicinska utbildning samt min egen foglossning.

1992 satte jag ihop RYTTARENS OCH HÄSTENS ABC. Jag ville betona vikten av att ryttaren borde ställa lite högre krav på sin egen kroppskontroll, för att kunna hjälpa hästen till en bättre balans och rakriktning. Många ryttare orkar inte söka denna ”yoga-känsla”. Det känns alltför svårt att bli kroppsmedveten och det tar alldeles för lång tid att förstå sin position i sadeln. Men man blir ju aldrig fullärd!

Läs mer under ”Maggi – ansvarig tränare och ”Den lodräta sitsen”, (se huvudmenyn).

Nedan finns en artikel, som jag hade på min hemsida under Aktuellt i januari 2023.
Efter den kommer sidan om RYTTARENS OCH HÄSTENS ABC!