Den lodräta och symmetriska sitsen

DEN LODRÄTA SITSEN!

Det har genom åren kommit en uppsjö av böcker och artiklar som tar upp det intressanta ämnet ”ryttarens sits”. Det forskas dessutom på ryttarens sits, kroppskontroll och medvetenhet. Texterna i böckerna/artiklarna är ofta vederhäftiga. Man nämner att ryttaren ska sitta i balans, rida mjukt samt inverka rätt och effektivt på hästen. Men så studerar man bilderna med en s.k. lodrät linje från axel-höft-häl! Denna sits är felaktig och leder till spänningar, minskad följsamhet och hårda händer. Dessutom skulle ryttaren ramla på rumpan om någon ryckte undan hästen!

DEN SYMMETRISKA SITSEN!

Det är oerhört svårt att förklara den symmetriska (liksidiga) sitsen. Sitsen är ju en färskvara och liksidighet tillhör ju inte vanligheten, varken hos människa eller häst. Själv var jag vänsterhänt som liten men det fick man inte vara, så jag fick snällt träna upp min högersida. Det är jag enormt glad för som vuxen! Att finna symmetrilinjen i kroppen bygger på att stå och röra sig rätt på fötterna. Koordinationsförmågan går att träna upp. Vill du som ryttare kunna inverka optimalt på hästryggen, så måste du således bli mer symmetrisk. Det är detsamma som du vill att hästen ska klara av i rakriktningen!

Jag brukar rekommendera eleverna att träna liksidigheten i de vardagliga göromålen, t.ex. byta hand vid tandborstningen. Om du mockar flera boxar om dagen, så växla mellan höger- och vänsterhänthet. Rid både vänster- och högerdominanta hästar. Jämför gärna med balansvågen.

LITE HISTORIA!

Filosofen och kavalleristen Xenofon sa för över 2000 år sedan att ”ryttaren ska sitta till häst som han står på marken med benen åtskilda”. Det gäller således att finna den riktiga, beprövade lodräta sitsen, som har överlevt i flera tusen år: örsnibb – axel – höft – yttre fotknölen (t.om. något framför). Då står man rätt på fotsulorna och kan bygga upp kroppens delar över varandra. Studera Sally Swifts filosofi!
Då hittar du din andning, din rätta hållning och kan utveckla en spänstig och följsam kropp. Dessutom hittar du ditt balans- och kraftcentrum (gas och broms) och kan som ryttare inverka på hästen med fina och begripliga hjälper. Detta är konst men inte konstigt! Man genomgår en process i känslor och upplevelser och detta kan i början vara rätt jobbigt men blir så småningom väldigt fascinerande.

Studera bilderna nedan!

  1. Kroppen i stående, symmetrisk viloställning. Ur: Petrén, T., ANATOMI I, Falköping 1968.
  2. Lodlinjen faller genom stapeln av byggklossar. Ur: Swift, S., ETT MED HÄSTEN, Stockholm 1987.
  3. Liksidighet – rakriktning! Jämför med balansvågen.