Maggi – ansvarig tränare

Jag är född i Kisa men är uppvuxen i Stockholm – född Sandström. Läste till läkare i Uppsala och Linköping innan hästintresset helt tog över. Var ridinstruktör och ridskolechef hos Kinda Ridklubb, Pinnarp, på 1970­-talet och fram till 1983, då jag startade eget företag i Berga, Slätmon. 

Min ridinstruktörsutbildning fick jag på Strömsholm på 1970-­talet. På 1980 – ­talet tränade jag framförallt för Hans-­Helge Rasmussen och Anders Lindgren. Jag har utbildat hästar samt tävlat t.om. Grand Prix i dressyr, medelsvår hoppning, lätt fälttävlan och körning. Därutöver har jag dressyrdomar­- och banbyggarutbildning samt medicinsk utbildning.

Kinda Häst m.fl. bjöd Sally Swift (”centrerad ridning”) till Sverige 1989. Då inleddes mitt verkliga intresse för helhetskänslan i ekipaget! Följande rader står i introduktionen till Sally Swifts bok ”Ett med hästen”; ”Inte ens de främsta ryttarna och instruktörerna med sin medfödda  koordinationsförmåga brukar lära sina elever hur de ska hantera den egna kroppen. Eleverna får bara anvisningar om vad de ska göra. 

”Vi som har kämpat med fysiska handikapp, har ofta lättare att förklara sådant som rör koordinationsförmågan.” Dessa ord av Sally Swift bär jag  fortfarande inom mig alltsedan kursen vi hade med henne i Linköping våren 1989! 

Jag har ”glädjen” att ha ett fysiskt handikapp (foglossning efter sista barnafödseln 1987), som ej gått tillbaka. Jag har en gördel, som håller ihop mina bäckenben för att kunna stå, gå och rida. Därtill har min överrörlighet tvingat mig att förstå innebörden av bålstabilitet. Man måste skilja på spändhet och spänst samt överrörlighet och smidighet hos ryttaren (liksom hos hästen!).   
En  spänstig  kropp  mår  bättre och har dessutom en helt annan  möjlighet  till följsamhet samt inverkan på hästryggen. Tyvärr ser vi alltför många ryttare, som rider med ”för mycket rygg” eller instabilitet i sitsen. Ryttarna har ofta en felaktig lodlinje (ofta nedtrampade hälar!) men även en sned sits.

En fördel har jag från födelsen – ­ jag var nämligen vänsterhänt som liten.  På den tiden borde man inte vara det utan jag fick snällt träna upp mig  att bli  högerhänt.  Så  jag är ganska  dubbelsidig!  Hur många ryttare  förstår  innebörden  av inverkansridning samt hästens rakriktning? Vad menas med dessa uttryck och hur ska en ryttare kunna rakrikta sin häst? ”En sned (läs oliksidig) ryttare kan inte rakrikta en sned häst” är ett  gammalt uttryck, som vi ryttare borde fundera på. Att arbeta en häst till en bättre liksidighet tycker vi är självklart men att träna vår egen symmetri tänker vi inte på. Träna din liksidighet på marken. Stå jämnt på dina fötter eller ­ börja t.ex. med att borsta tänderna med ”fel” hand! Lycka till!!!

Min undervisning går ut på att lära eleven oavsett utbildningsnivå att hitta sin kroppsmedvetenhet ­ inte bara på hästryggen utan även på marken.  Sitsen är en färskvara och kan förändras på ett ögonblick. Det gäller som ryttare att bli medveten om sin position i sadeln i alla ögonblick.  Är det något som kan göras bättre och är hjälperna tydliga för hästen? Som tränare vill jag lära eleven att tänka och känna  vad som är bra, på rätt väg eller vad som är fel. Det är en väldigt fascinerande ”resa”. Som tränare måste man lära sig att se med ”rätt glasögon”. I vissa gångarter och rörelser kommer ryttarens och hästens problem fram mer och då  gäller det att försöka lösa problemet just där. Ett litet knep –  använd bilder  och liknelser. Jag använder ofta solrosen.

Studera gärna under Den lodräta sitsen och Ryttarens och hästens ABC (se Huvudmenyn).  Jag känner en viss samhörighet med de gamla grekerna! Filosofen och kavalleristen Xenofon (ca 400 år f.Kr.)  skrev  den  första  kända  ridläran  kallad  ”Ridkonsten”. Denna ridinstruktion går fortfarande att tillämpa! Xenofon sa dessutom att ryttaren ska sitta till häst som han står på marken med benen åtskilda och lätt böjda knän. Vilken kunskap om hållningen! Den legendariske stallmästaren Claes Adam Ehrengranat (Flyingechef 1814-1837) sa följande: ”Den sanna konsten åldras icke!” Läkekonstens fader Hippokrates beskrev redan 400 år f.Kr. hur ridning kunde stärka patienternas muskler och ha en positiv inverkan på sinnena.  Terapiridningens ursprung!

Maggi med sin första häst DAWEUR, som  här är 30 år gammal!

Vill du ha mer information ring och tala med Maggi personligen, 

tel.0494-­50031 eller 073-8093480.